Boys - Jesteś szalona

(6) (7) 7----7 8
Jes-teś sza-lo-na
(4) (5) 5
mó-wie Ci
5 (4) 4 7 7
zaw-sze nią by-łaś
(6) (6) (6) 6 (5)
skończ już wresz-cie śnić
(5) (5) 6 (6) (6) 8
nie jes-teś a nio-łem
(4) (5) 5
mó-wie ci
5 (5) 6 6 (6)

szybki start | zadęcie = wydech | zassanie = wdech | higiena
3 wydech kanał trzeci | (5) wdech kanał piąty | 45 wydech dwa kanały | (67) wdech dwa kanały