Dżem - Whisky

Mó-wią o mnie w mie-ście
5 6 6 (6) 6 5

co z niego za typ
5 5  (4) 4 4

wciąż cho-dzi pi-ja-ny
  5 6 6 (6) 6 5

nie wie co to wstyd
 4 (4) 5 5 (4)

bru-dny nie do-my-tek
(4) (4) (4) 5 6 6

wstaj-ni cią-gle śpi 
 5 5 (5) (4) 5

cze-go szu-kasz w naszym mie-ście
 6 6 6 (5) 5 4 (4) (4)

idz do dia-bla mo-wia lu-dzie
(4)5(5)(5)6(6)65

pe-łni cnót
5 6 (6)

lu-dzie pe-ełni cnot
4 4 (4) (4) 4

-----

5 6 6 (6) 6 5
whis-ki-mo-ja-żo-no

4   4   5  6  6  (5)
jed-nak-tyś-naj-lep-szą-z daam

5 6  6  (6)  6  5
już-mnie-nie-o-puś-cisz

6  6  6  (5)  5
niee-nie-bę-dę-saam
5 6 6 (6) 6 5
5 5 -4 4 4
5 6 6 -6 6 5
5 6 -6 6 6
4 -4 5 -4 4 -4 -4
-4 -4 5 5 -4
666-554-4-4
-45-5-56-6-4
56-66
455-44

szybki start | zadęcie = wydech | zassanie = wdech | higiena
3 wydech kanał trzeci | (5) wdech kanał piąty | 45 wydech dwa kanały | (67) wdech dwa kanały