Happy Birthday

6 6 -6 6 7 -7
Happy Birthday To You

6 6 -6 6 -8 7
Happy Birthday To You

6 6 9 8 7 -7 -6
Happy Birthday Dear _____

-9 -9 8 7 -8 7
Happy Birthday To You

szybki start zadęcie = wydech zassanie = wdech higiena
3 wydech kanał trzeci (5) wdech kanał piąty 45 wydech dwa kanały (67) wdech dwa kanały