Siedmiu wspaniałych

5 6 (6) 6 (5) 7
5 6 (6) 6 (5) (4)
4 (4) 5 6 (6) 6 5 4 
7 (6) 6 (6) 4 (4) 5 4

5 6
-6 6 -5 7
5 6
-6 6 -5 -4
5 6 
-6 6 5 4
7 7 -6 6 5
-5 5 4
4 4 55-4
4 4 55-4

szybki start | zadęcie = wydech | zassanie = wdech | higiena
3 wydech kanał trzeci | (5) wdech kanał piąty | 45 wydech dwa kanały | (67) wdech dwa kanały