W żłobie leży

3 3 4 (4) 5 (4) 4 (4) 5 (5) 5 (5) 6 (5) 5 (4) 4
3 3 4 (4) 5 (4) 4 (4) 5 (5) 5 (5) 6 (5) 5 (4) 4

6 (5) 5 5 (6) 6 (5) 5 (5)
(5) 5 (4) (4) 6 (5) 5 (4) 5 x2
5 (5) 6 (5) 5 (4) 4

szybki start | zadęcie = wydech | zassanie = wdech | higiena
3 wydech kanał trzeci | (5) wdech kanał piąty | 45 wydech dwa kanały | (67) wdech dwa kanały