We Wish You a Merry Christmas

6 7 7 -8 7 -7 -6 -6
We wish you a mer-ry Christ-mas,

-6 -8 -8 8 -8 7 -7 6
We wish you a mer-ry christ-mas

6 8 8 -9 8 -8 7 -6 6 6 -6 -8 -7 7
We wish you a mer-ry christ-mas, and a hap-py new year.

6 7 7 7 -7 -7 7 -7 -6 6
Good ti-dings we bring to you and your kin,

-8 8 -8 7 9 6 6 6 -6 -8 -7 7
Good ti-dings of christ-mas and a hap-py new year

szybki start | zadęcie = wydech | zassanie = wdech | higiena
3 wydech kanał trzeci | (5) wdech kanał piąty | 45 wydech dwa kanały | (67) wdech dwa kanały